AI/BIG DATA

Solutions

Dữ liệu là tài sản kinh doanh quan trọng của doanh nghiệp. Đó là điều thúc đẩy sự đổi mới và cho phép các công ty duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Với sự hội tụ của Big Data và AI, các công ty có thể dễ dàng tận dụng các khả năng phân tích nâng cao như phân tích dự đoán và hiển thị hiệu quả hơn những thông tin chi tiết hữu ích từ kho dữ liệu khổng lồ của họ.

Đội ngũ lập trình của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thiết kế và xây dựng Kho dữ liệu tùy chỉnh, được tối ưu hóa để chứa khối lượng dữ liệu lớn. Đồng thời, thực hiện phân tích nâng cao và tạo hình ảnh hóa tùy chỉnh để dễ dàng chia sẻ thông tin.

Cloud hosting-amico

Quản lý dữ liệu doanh nghiệp

_
Chúng tôi khai thác sức mạnh của các công nghệ để giúp các doanh nghiệp có tầm nhìn rõ ràng và phát triển chuỗi cung ứng dữ liệu mới – bằng cách tạo niềm tin lớn hơn vào dữ liệu và khám phá cách để quản lý nó dễ dàng và mang lại hiệu quả tối ưu.
Robotics-bro

Phân tích dự đoán và AI

_
Phân tích và tự động hóa theo tầm nhìn chiến lược nhằm mở rộng quy mô AI và chuyển đổi hoạt động kinh doanh — trên mọi chức năng và quy trình.
Data points-cuate

Quản lý quy trình hoạt động

_
Chúng tôi khai thác công nghệ để liên tục vượt qua ranh giới của các quy trình và mô hình kinh doanh ngày càng phức tạp.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÚNG TÔI MANG LẠI

Nền tảng hợp nhất

Ảo hóa dữ liệu

Quản trị dữ liệu tích hợp

Dữ liệu đám mây linh hoạt

Bạn cần tư vấn giải pháp?