ALTA GROUP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2021

Công ty CP Văn hóa Tân Bình (Alta Group) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2021 theo hình thức trực tuyến (giải pháp do Alta Software cung cấp) vào ngày 26/04. Với hình thức này, cổ đông được bỏ phiếu và tham dự trực tuyến một cách thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch.

Tiếp nối thành công năm 2020, năm nay, Alta Group tiếp tục tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến với số cổ đông dự họp đại diện cho 77,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến đã được các cổ đông tin tưởng lựa chọn bởi có thể đảm bảo an toàn sức khỏe và lợi ích cho cổ đông trong giai đoạn hiện tại.

Với giải pháp tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến (hay giải pháp sự kiện trực tuyến) do Alta Software phát triển, cổ đông được đảm bảo quyền lợi tự bỏ phiếu và việc tổng hợp kết quả bỏ phiếu sẽ nhanh chóng và minh bạch hơn. Đồng thời, hạn chế các chi phí vận hành không cần thiết. Đối với những nhà đầu tư, đại hội trực tuyến cũng giúp giảm thiểu các chi phí di chuyển đồng thời gia tăng tính linh hoạt, tiện lợi khi tham gia.

Alta Software đã triển khai hạ tầng dựa trên nền tảng đám mây có khả năng thay đổi quy mô linh hoạt và độ tin cậy cao. Bên cạnh đó, Alta Software cũng đưa ra giải pháp hợp lý để kết nối, đồng thời tối ưu các vấn đề kỹ thuật để đảm bảo cổ đông dù ở bất cứ đâu vẫn có thể theo dõi, tham dự và không giới hạn số lượng người tham gia.

Với hình thức họp trực tuyến, các cổ đông có thể tham gia trên nhiều thiết bị khác nhau như: điện thoại, laptop… Sau khi đăng nhập thành công, cổ đông có thể lựa chọn các tính năng như Biểu quyết – Bầu cử, Ủy quyền, theo dõi Tài liệu đại hội. Như vậy, với các tính năng như trên, cổ đông được đảm bảo quyền lợi tương tự như việc tham dự đại hội trực tiếp.

Hệ thống có khả năng

Không giới hạn số lượng người tham gia.

Hiển thị danh sách tất cả sự kiện với các thông tin (thời gian, địa điểm,..).

Quản lý tất cả các tài liệu sự kiện và có thể công bố tài liệu

Phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện.

Với  các cổ đông, nhà đầu tư, điều họ đặc biệt quan tâm đó là sự tương tác với ban lãnh đạo công ty. Với hệ thống trực tuyến này, cổ đông của công ty có nhiều lựa chọn để gửi đến câu hỏi cho ban lãnh đạo của công ty. Ban tổ chức có thể chủ động điều phối hội nghị để những cổ đông tham dự có thể đặt câu hỏi trực tuyến trên hệ thống, thậm chí gọi trực tuyến đến đại hội để hỏi đáp với Đoàn chủ tịch.

Ưu điểm của giải pháp Đại hội cổ đông trực tuyến

Hạn chế sai sót của việc kiểm phiếu thủ công

Dữ liệu được minh bạch công khai

Tương tác trực tuyến với cổ đông

Nền tảng cuộc họp an toàn đáng tin cậy

Giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng

Tiết kiệm chi phí so với họp trực tiếp

ĐHĐCĐ thường niên Alta đã diễn ra hoàn toàn thành công, đã thông qua các nội dung quan trọng và đưa ra các phương hướng chiến lược cho năm 2021. Với định hướng rõ ràng và nền tảng công nghệ thông tin vững mạnh, việc tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ 2021 hình thức trực tuyến cho thấy những nỗ lực của Alta Group trong việc thực hiện quyết liệt chuyển đổi số trong doanh nghiệp, sẵn sàng ứng phó và thích nghi với hoàn cảnh mới./.