April 2021

Access Control: ngăn chặn mọi xâm nhập bất hợp pháp

Hệ thống Insight Access Control – kiểm soát qua nhận diện sinh trắc học của Alta Software hỗ trợ tối đa những yêu cầu quản lí về mặt an ninh và kiểm soát nhân sự của đơn vị, tổ chức. Xóa bỏ bất tiện quên thẻ, hoặc nỗi lo bị mất thẻ, bị đánh cắp thông tin như mật khẩu của hệ thống kiểm soát thông thường. ...